Aducanumab verlaagt de hoeveelheid Aβ-plaques bij de ziekte van Alzheimer

Sevigny J, Chiao P, Bussière T, et al. The antibody aducanumab reduces Aβ plaques in Alzheimer's disease. Nature 2016;537(7618):50-6.

Door op 09-12-2016

Aducanumab is een monoklonaal antilichaam gericht tegen geaggregeerd amyloïd-bèta (Aβ). In de PRIME-studie, een dubbelblinde, placebogecontroleerde gerandomiseerde fase 1b-trial bij 165 patiënten met prodromale of lichte ziekte van Alzheimer werden amyloid related imaging abnormalities (ARIA) als belangrijkste bijwerkingen gezien. Ondanks deze bijwerkingen kan behandeling met aducanumab als veilig worden beschouwd.
Door behandeling met aducanumab verlaagde de hoeveelheid Aβ-plaques, gemeten met florbetapir-PET-scans. Patiënten in de behandelde groep vertoonden na een jaar minder achteruitgang in dagelijks functioneren, gemeten met behulp van de Clinical Dementia Rating Scale-Sum of Boxes (CDR-SB), en globale cognitie, gemeten met score op de Mini Mental-State Examination (MMSE), ten opzichte van placebo. Na een jaar werd geen verandering gezien ten opzichte van baseline op een neuropsychologische testbatterij. Deze positieve resultaten dienen bevestigd te worden in twee grote fase 3-studies die nu lopen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Prins, N.D.
Rubriek Top artikel
Publicatie 9 december 2016
Editie Nervus - Jaargang 1 - editie 4 - 2016-4