Autonome stoornissen bij aandoeningen van het perifere zenuwstelsel

  • 00Anatomische achtergrond
  • 01Differentiële diagnose van polyneuropathieën met op de voorgrond staande autonome klachten
  • 02Diagnostiek bij een polyneuropathie met op de voorgrond staande autonome verschijnselen
  • 03Reacties (0)

Samenvatting

Autonome functiestoornissen komen frequent voor in het kader van aandoeningen van het perifere zenuwstelsel. Aangezien het autonome zenuwstelsel verantwoordelijk is voor een groot aantal homeostatische processen kunnen autonome functiestoornissen ook bij een polyneuropathie leiden tot een breed scala aan klachten die op het eerste oog misschien niet neurologisch lijken. Het belangrijkste diagnostische instrument hiervoor is een goede anamnese. Het herkennen van een autonome neuropathie vraagt om een brede benadering, met ook aandacht voor cardiovasculaire, gastro-intestinale en urogenitale klachten. Autonome polyneuropathieën hebben meestal een metabole, toxisch/medicamenteuze of auto-immuun oorzaak. De behandeling is primair gericht op het wegnemen van de onderliggende oorzaak, maar deze is vaak niet reversibel. Symptomatische behandeling bestaat uit zowel medicamenteuze als niet-medicamenteuze interventies, zo nodig in samenwerking met andere specialismen zoals de maag-darm-leverarts, cardioloog of uroloog.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Michels, D.M.
Faber, S.I.P.J. de
Arends, S.
Wirtz, P.W.
Rubriek Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 september 2022
Editie Nervus - Jaargang 7 - editie 3 - 2022-3

Leerdoelen

  • kennis van de belangrijkste neurologische en systemische symptomen van autonome functiestoornissen
  • inzicht in de onderliggende oorzaken van polyneuropathieën met op de voorgrond staande autonome klachten
  • kennis van de aanvullende onderzoeken die kunnen worden gebruikt om tot een diagnose te komen