Bacteriële meningitis

Door op 27-12-2018
 • 00Inleiding
 • 01Epidemiologie
 • 02Risicofactoren
 • 03Klinische symptomen en klachten
 • 04Diagnostiek
 • 05Liquoronderzoek
 • 06Bloedkweken
 • 07Behandeling
 • 08Beloop en uitkomst
 • 09Conclusie
 • 10Reacties (0)

Samenvatting

Bacteriële meningitis is een ernstige infectieziekte waarbij ondanks behandeling met antibiotica en dexamethason nog steeds sprake is van een hoge mortaliteit en bij de patiënten die overleven frequent restverschijnselen. In de afgelopen dertig jaar is de epidemiologie sterk veranderd na invoering van geconjugeerde vaccins tegen Haemophilus influenzae type B, Neisseria meningitidis serogroep C en Streptococcus pneumoniae. Hierdoor is meningitis van een kinderziekte, met als belangrijkste verwekker H. influenzae, veranderd in een aandoening die vooral voorkomt bij volwassenen met als belangrijkste verwekker S. pneumoniae. In Nederland is de huidige incidentie 0,9 per 100.000 volwassenen met een mortaliteit van 17%. Het herkennen van een bacteriële meningitis kan een uitdaging zijn, aangezien minder dan de helft van de patiënten zich presenteert met de klassieke trias bestaande uit nekstijfheid, koorts en gedaald bewustzijn. Liquoronderzoek vormt de hoeksteen van het aanvullend onderzoek. De behandeling bestaat uit prompte start met intraveneuze antibiotica en dexamethason. Nazorg omvat een screening voor gehoorschade en bij geselecteerde patiënten neuropsychologisch onderzoek. Na een pneumokokkenmeningitis dient de patiënt gevaccineerd te worden om de recidiefkans te verlagen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Ettekoven, C.N. van
Rubriek Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 27 december 2018
Editie Nervus - Jaargang 3 - editie 4 - 2018-4

Leerdoelen

 • inzicht in de verschoven epidemiologie van bacteriële meningitis in Nederland en effecten van vaccinatieprogramma’s zoals serotypeverschuiving en de mate van antibioticaresistentie
 • de risicofactoren voor een bacteriële meningitis
 • gestructureerde aanpak bij opvang van een patiënt gericht op diagnostiek en snelle start van behandeling
 • overzicht van empirische behandeling
 • inschatting van de uitkomst aan de hand van verwekker en uitkomstvoorspellers