Beeldvorming bij acute vertigo

Door op 26-09-2019

Beeldvorming bij acute vertigo speelt een belangrijke rol in de diagnostiek. De keuze voor CT en/of MRI is afhankelijk van de verwachte aangedane locatie en de praktische beschikbaarheid, waarbij net als de klinische origine ook de beeldvorming van perifeer naar centraal kan worden onderverdeeld. Bij MRI wordt een dedicated protocol, afhankelijk van en toegespitst op de klinische bevindingen aangeraden om zo de accuratesse van de bevindingen te vergroten. In dit artikel wordt ingegaan op de diverse oorzaken van acute vertigo en de beeldvorming hiervan.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Mommers, E.H.H.
Postma, A.A.
Rubriek In beeld
Publicatie 26 september 2019
Editie Nervus - Jaargang 4 - editie 3 - 2019-3