Beeldvorming bij de acute intern ontregelde patiënt

Door op 19-03-2020

Interne ontregeling kan zodanig uit de hand lopen dat in het bloed circulerende stoffen, die normaal door de nieren of de lever afgebroken worden, serumwaarden bereiken die een toxisch effect hebben op de hersenen, met een encefalopathie tot gevolg. De term encefalopathie beschrijft een status van globaal verminderde hersenfunctie hetgeen zich klinisch uit in een veranderde mentale toestand die op een glijdende schaal kan variëren van hyperalert en geagiteerd tot coma. Encefalopathie manifesteert zich secundair aan een verstoorde balans van metabole substraten, neurotransmitters, elektrolyten, zuurgraad en bloedvoorziening ofwel door endogene disfunctie of exogene toxische effecten. Bij de intern ontregelde patiënt wijst de klinische context vaak al in een bepaalde richting en is radiologische beeldvorming bijdragend om het vermoeden te bevestigen en een uitspraak te doen over de prognose en eventuele reversibiliteit. Hoewel CT in de acute situatie van ernstige gevallen snel voorhanden is om alternatieve oorzaken zoals een bloeding of tumor uit te sluiten, is MRI in principe het onderzoek van keuze voor de evaluatie van deze groep patiënten. In dit artikel wordt ingegaan op verschillende onderliggende aandoeningen en de daarbij behorende bevindingen op beeldvorming. Tabel 1 vat de lokalisaties en de signaalafwijkingen op MRI per ziektebeeld samen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Attrach, H.
Weimar, E.
Rubriek In beeld
Publicatie 19 maart 2020
Editie Nervus - Jaargang 5 - editie 1 - 2020-1