Beeldvorming perifeer zenuwletsel bij trauma en sport

Perifeer zenuwletsel door trauma en sport zijn relatief onderbelicht, niet alleen in de opleiding tot neuroloog, maar ook in de literatuur. Precieze cijfers over prevalentie en incidentie in Nederland ontbreken. Enkele buitenlandse studies rapporteerden bij 2-5% van de patiënten in traumacentra een sportgerelateerd letsel. Bij traumatisch perifeer zenuwletsel kan er sprake zijn van de volgende drie verschillende mechanismen: ‘crush’-letsel (bijvoorbeeld door stomp trauma of beklemming), tractieletsel (bijvoorbeeld door val van motor) en scherp letsel (bijvoorbeeld door mes, slijptol of zaag). Dit betreft met name letsel van armzenuwen, zoals n. ulnaris, n. medianus en n. radialis.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren