Behandeling van een acute hersenbloeding

De behandeling van een intracerebraal hematoom (ICH) is erop gericht de hematoomgroei en hieraan gerelateerde neurologische achteruitgang te minimaliseren. Acute bloeddrukbehandeling is veilig en mogelijk ook gunstig. Een streefwaarde tussen de 140-180 mmHg wordt geadviseerd gedurende een week. Van vroege invasieve chirurgie is vooralsnog geen voordeel aangetoond, behoudens voor patiënten met snelle achteruitgang die behandeld worden binnen zes uur na de ictus. Bij cerebellaire bloedingen met een diameter > 3 cm kan een operatie een levensreddende maatregel zijn. Het herstellen van hemostase moet zo spoedig mogelijk worden ingezet na het stellen van de diagnose. Couperen van plaatjesaggregatieremmers met trombocyteninfusie is niet effectief en nadelig.

Epilepsie komt frequent voor en dient alleen behandeld te worden bij een klinische uiting of non-convulsieve status. Temperatuurverlaging na een ICH heeft geen bewezen effect.

Herstarten van OAC na een bloeding onder OAC is een dilemma en wordt momenteel in een Nederlands onderzoek (APACHE-AF) onderzocht.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Fakiri, M.
Uyttenboogaart, M.
Luijckx, G.J.R.
Rubriek Farmacotherapie
Publicatie 13 maart 2018
Editie Nervus - Jaargang 3 - editie 1 - 2018-1