Behandeling van hersenmetastasen in de klinische praktijk

nieuwe inzichten en ontwikkelingen

 • 00Casus
 • 01 
 • 02Inleiding
 • 03Klinische verschijnselen
 • 04Diagnostiek
 • 05Prognose
 • 06Behandeling
 • 07Conclusies
 • 08Reacties (0)

Samenvatting

Hersenmetastasen treden op bij 10-20% van de patiënten met kanker. In het algemeen is de prognose van patiënten met hersenmetastasen matig met een mediane overleving korter dan zes maanden. De keuze voor behandeling wordt onder andere bepaald door de klinische conditie, de extracraniële tumoractiviteit, de systemische behandelopties en de grootte, het aantal en de locatie van de hersenmetastasen. Bij patiënten met één tot drie metastasen kan, afhankelijk van conditie en prognose, stereotactische bestraling worden overwogen indien de maximale doorsnede minder bedraagt dan 3,5-4,0 cm. Bij een grote, solitaire metastase kan daarnaast ook resectie worden overwogen. Bij patiënten met multiple hersenmetastasen en een te verwachte korte overleving zal veelal worden gekozen voor totale schedelbestraling. Er komt steeds meer bewijs voor de effectiviteit van systemische behandeling bij hersenmetastasen, waaronder chemotherapie, moleculaire therapie en immuuntherapie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Compter, A.
Boogerd, W. van
Brandsma, D.
Rubriek Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 19 september 2016
Editie Nervus - Jaargang 1 - editie 3 - 2016-3

Leerdoelen

 • toepassen van totale en stereotactische schedelbestraling bij hersenmetastasen
 • indicaties voor resectie van hersenmetastasen
 • gebruik van chemotherapie, moleculaire therapie of immuuntherapie bij hersenmetastasen