Beleid bij (het risico op) wervelmetastasen

 • 00Casus
 • 01Inleiding
 • 02Epidemiologie
 • 03Pathofysiologie
 • 04 Klinische verschijnselen
 • 05Diagnostiek
 • 06 
 • 07 Behandeling
 • 08Palliatieve zorg
 • 09Conclusie
 • 10Reacties (0)

Samenvatting

Symptomatische wervelmetastasen moeten zo vroeg mogelijk worden gediagnosticeerd en behandeld, om onder andere onnodig veel pijn en neurologische uitval, en daarmee een achteruitgang van de kwaliteit van leven, zo veel mogelijk te voorkomen. Dit nascholingsartikel richt zich daarom op het vermijden van vertraging bij het stellen van de diagnose wervelmetastasen. Er wordt vooral ingegaan op de kliniek van wervelmetastasen en de termijnen waarbinnen de diagnostiek en behandeling moeten plaatsvinden volgens de huidige landelijke richtlijn Wervelmetastasen. Kort worden de behandelmodaliteiten bij wervelmetastasen besproken, maar vooral wordt er speciale aandacht besteed aan de selectie van patiënten voor deze behandelingen. Tot slot wordt aandacht besteed aan palliatieve zorg, symptoombestrijding en begeleiding van patiënten met aangetoonde symptomatische wervelmetastasen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Taal, W.
Harhangi, B.S.
Swaak-Kragten, A.T.
Rubriek Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 19 september 2016
Editie Nervus - Jaargang 1 - editie 3 - 2016-3

Leerdoelen

 • herkennen van klachten en symptomen die kunnen wijzen op wervelmetastasen
 • omgaan met de diagnostiek bij een klinische verdenking op wervelmetastasen en vaststellen van de juiste termijn waarop die moet plaatsvinden
 • instellen van tijdige behandeling bij aangetoonde wervelmetastasen
 • keuze van de verschillende behandelingsmogelijkheden bij wervelmetastasen onder verschillende omstandigheden