DAWN-trial – is imaging belangrijker dan duur van symptomen bij IAT?

Nogueira RG, Jadhav AP, Haussen DC, Bonafe A, Budzik RF, Bhuva P, et al. Thrombectomy 6 to 24 hours after stroke with a mismatch between deficit and infarct. N Engl J Med 2018;378:11-21.

De DAWN-studie heeft een nieuwe groep ‘late’ patiënten geïdentificeerd die baat kunnen hebben van  IAT. Omdat de pathofysiologie van het herseninfarct aan belang wint bij besluitvorming en symptoomduur minder relevant lijkt te worden, dient bij patiënten met een proximale occlusie in het late (> 6 uur) tijdswindow IAT overwogen te worden. Verwacht wordt dan ook dat het aantal patiënten behandeld met IAT in Nederland verder zal toenemen. Omdat er meer bewijs nodig is en omdat we willen weten wat het effect is van IAT bij een bredere patiëntpopulatie in het late tijdswindow (> 6 uur), wordt een nieuwe IAT-trial in Nederland uitgevoerd, met een meer ‘pragmatische’ insteek. Dat dit een gunstige strategie kan zijn voor de MR CLEAN LATE-trial, bewijst het grote succes van de eerste MR CLEAN-trial, die zich ook kenmerkte door een pragmatisch trialdesign.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Wijngaard, I.R. van den
Lycklama à Nijeholt, G.J.
Rubriek Top artikel
Publicatie 13 maart 2018
Editie Nervus - Jaargang 3 - editie 1 - 2018-1