EMG bij acute slappe verlamming op de kinderleeftijd

Door op 15-06-2021

Acute slappe verlamming of acute flaccid paralysis (AFP) wordt gekenmerkt door snel ontstane zwakte van de ledematen met een verlaagde spiertonus. Mogelijke onderliggende aandoeningen bij een AFP zijn onder meer acute flaccid myelitis en het Guillain-Barré-syndroom. Anamnese en neurologisch onderzoek leveren voor het stellen van een diagnose belangrijke informatie op, al is aanvullend onderzoek meestal nodig voor verdere ondersteuning of differentiatie. We gebruiken het EMG om 1 zwakte van centrale en perifere origine van elkaar te onderscheiden wanneer dit klinisch moeilijk blijft; 2 de afwijking nader te lokaliseren bij zwakte van perifere origine; 3 de klinische diagnose Guillain-Barré-syndroom al dan niet te ondersteunen en als daar sprake van is te differentiëren tussen een axonale en demyeliniserende variant; 4 de prognose van verschillende aandoeningen beter in te schatten.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Helfferich, J.
Drost, G.
Rubriek Korte les KNF
Publicatie 15 juni 2021
Editie Nervus - Jaargang 6 - editie 2 - 2021-2