Enkele minder bekende compressiesyndromen van perifere zenuwen

Kliniek en operatieve mogelijkheden

Door op 25-06-2020

Voor veelvoorkomende compressiesyndromen van perifere zenuwen, zoals het carpaletunnelsyndroom en de ulnaropathie, zijn via de Nederlandse Vereniging voor Neurologie richtlijnen opgesteld. Dat betekent niet dat alle vragen daarover zijn beantwoord, maar er is min of meer consensus over het beleid waaronder een zenuwchirurgische interventie bijdraagt aan een betere uitkomst.

Er is ook een aantal compressiesyndromen en letsels waarvan de symptomen minder bekend zijn en waarbij het beleid niet eenduidig is. In een geselecteerde groep kan operatieve behandeling tot een goed resultaat leiden. We bespreken daarom compressie van de n. suprascapularis, het Gilliatt-Sumner-syndroom, ACNES en meralgia paraesthetica. Daarna komt letsel van de n. ilioinguinalis, n. genitofemoralis en n. infrapatellaris aan de orde, met tot slot de ganglioncyste ter hoogte van het kniegewricht met uitbreiding in de n. peroneus.

Van deze aandoeningen zullen we de klachten, bevindingen bij neurologisch onderzoek, hulpmiddelen bij de diagnose en de operatie beschrijven. Dit is geen uitputtende lijst, maar de genoemde aandoeningen zijn binnen het Zenuwcentrum vaak genoeg gezien om er persoonlijk ervaring mee te hebben.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Eekhof, J.L.A.
Malessy, M.J.A.
Rubriek Interdisciplinaire synergie
Publicatie 25 juni 2020
Editie Nervus - Jaargang 5 - editie 2 - 2020-2