Epilepsie en zwangerschap

Door op 15-03-2022
 • 00Inleiding
 • 01Teratogeniciteit
 • 02Overwegingen en advies
 • 03Farmacokinetiek van anti-epileptica tijdens de zwangerschap
 • 04Effecten van de zwangerschap op de epilepsie
 • 05Obstetrische complicaties
 • 06Vitamine K
 • 07Borstvoeding
 • 08Conclusie
 • 09Reacties (0)

Samenvatting

De behandeling van vrouwen met epilepsie en een zwangerschapswens is voor veel neurologen een uitdaging. Hierbij staat het vinden van de juiste balans tussen enerzijds foetale blootstelling aan anti-epileptica en anderzijds het risico op aanvallen bij de moeder centraal. Al vanaf het begin van de behandeling van epilepsie bij jonge meisjes moet rekening worden gehouden met een eventueel toekomstige kinderwens. Het up-to-date houden van de kennis over teratogeniciteit van anti-epileptica is daarbij van belang, evenals kennis over mogelijke effecten van de zwangerschap op de farmacokinetiek van deze middelen. Daarnaast kan ook de zwangerschap zelf leiden tot een verandering in aanvalsfrequentie. Het beleid post partum verdient ook aandacht, bijvoorbeeld het al of niet geven van borstvoeding. Al met al is het geven van advies rondom een zwangerschapswens bij vrouwen met epilepsie maatwerk, waarbij de wensen van de vrouw meewegen. In dit artikel worden de belangrijkste aandachtspunten besproken en geven we voorbeelden van mogelijke afwegingen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Wegner, I.
Majoie, H.J.M.
Rubriek Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 15 maart 2022
Editie Nervus - Jaargang 7 - editie 1 - 2022-1

Leerdoelen

 • kennis van de specifieke afwegingen bij de keuze voor een anti-epilepticum bij vrouwen
 • voorlichting kunnen geven over de risico’s van epilepsie tijdens en na de zwangerschap
 • voorlichting kunnen geven over het gebruik van anti-epileptica tijdens en na de zwangerschap
 • weten welke adviezen rondom borstvoeding gegeven moeten worden
 • inzicht in de farmacokinetiek van anti-epileptica tijdens en na de zwangerschap
 • anti-epileptica tijdens de zwangerschap en het kraambed op de juiste manier kunnen monitoren en indien nodig aan kunnen passen