Het gebruik van nucleair onderzoek bij patiënten met bewegingsstoornissen

Door op 16-12-2021

Bewegingsstoornissen worden over het algemeen gediagnosticeerd op basis van anamnese en neurologisch onderzoek. In sommige gevallen is er een indicatie tot aanvullend onderzoek, waarbij DAT-SPECT een optie is. Deze scan, waarbij de dopaminetransporter in beeld wordt gebracht, kan bijvoorbeeld gebruikt worden om het onderscheid te maken tussen dystone tremor van de arm of een tremor in het kader van de ziekte van Parkinson. Ook kan DAT-SPECT gebruikt worden om onderscheid te maken tussen de ziekte van Parkinson en medicamenteus parkinsonisme. DAT-SPECT kan geen onderscheid maken tussen de ziekte van Parkinson en atypisch parkinsonisme, zoals MSA (multisysteematrofie) of PSP (progressieve supranucleaire parese). Hiervoor kan in sommige gevallen een FDG-PET gemaakt worden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Zoons, E.
Booij, J.
Rubriek In beeld
Publicatie 16 december 2021
Editie Nervus - Jaargang 6 - editie 4 - 2021-4