Het Nederlands Geheugenpoli Netwerk (NGN)

Door op 09-12-2016

Vorig jaar is uit een landelijke inventarisatie gebleken dat er behoefte is aan een nationaal geheugenpolinetwerk. Het Nederlands Geheugenpoli Netwerk (NGN) is bedoeld voor alle professionals die werkzaam zijn op een geheugenpolikliniek. De ambitie van het NGN is de zorg voor mensen met cognitieve problemen te verbeteren en meer eenduidigheid in de diagnostiek te bewerkstelligen. Door de samenwerking tussen geheugenpoliklinieken te versterken (zowel academisch als perifeer), willen we enerzijds best practices uitwisselen en vragen, onduidelijkheden en zorgen uit de praktijk boven tafel krijgen, en anderzijds nieuwe kennis uit wetenschappelijk onderzoek sneller implementeren in de praktijk. U kunt zich aanmelden bij het netwerk via: www.vilans.nl/NGN-nieuwsbrief.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Bouwman, F.
Rubriek Interdisciplinaire synergie
Publicatie 9 december 2016
Editie Nervus - Jaargang 1 - editie 4 - 2016-4