Intraveneus immunoglobuline (IVIg) bij patiënten met immuungemedieerde neuromusculaire ziekten

Bij welke aandoeningen, hoe vaak, welke dosering en wanneer niet?

Door op 25-09-2017
 • 00Casus
 • 01Inleiding
 • 02Hoe werkt IVIg?
 • 03Bij welke neuromusculaire aandoeningen is het effect van IVIg aangetoond?
 • 04Hoe moet IVIg worden gedoseerd?
 • 05Bijwerkingen
 • 06Hoe is het effect van IVIg te evalueren?
 • 07Als een IVIg-preparaat niet werkt, dan ander preparaat proberen?
 • 08Thuisbehandeling of in het ziekenhuis?
 • 09Wat zijn de voor- en nadelen van IVIg?
 • 10IVIg of subcutaan IgG (scIgG)?
 • 11Conclusie
 • 12Reacties (0)

Samenvatting

Intraveneus immuunglobuline (IVIg) wordt gebruikt bij de behandeling van immuungemedieerde neuromusculaire aandoeningen. De bekendste indicatie is de behandeling van immuungemedieerde neuropathieën (Guillain-Barré-syndroom (GBS), chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP) en multifocale motore neuropathie (MMN)). Hiervoor is de effectiviteit van IVIg vertuigend aangetoond. IVIg is ook bewezen effectief bij de behandeling van myasthenia gravis en dermatomyositis en waarschijnlijk effectief bij polymyositis en stiff-person syndrome. IVIg bevat een breed spectrum aan humane antistoffen. De precieze werking is onbekend maar IVIg heeft een scala aan aangrijpingspunten in zowel het aangeboren als het adaptieve immuunsysteem. De standaard begindosering is 0,4 gram/kg gedurende 5 dagen. Bijwerkingen kunnen gerelateerd zijn aan de infusiesnelheid, ernstige bijwerkingen zijn zeldzaam. Het effect van de behandeling moet na twee à drie weken worden geëvalueerd, conform de eliminatiehalfwaardetijd van IVIg (gemiddeld 21 dagen). Gebruik hierbij goede objectiveerbare uitkomstmaten. Als een onderhoudsbehandeling nodig is bij CIDP moet bij goed effect na vier tot zes maanden worden gekeken of de IVIg-dosering kan worden afgebouwd.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Brusse, E.
Doorn, P.A. van
Rubriek Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 25 september 2017
Editie Nervus - Jaargang 2 - editie 3 - 2017-3

Leerdoelen

 • informatie over de (mogelijke) werkingsmechanismen van  IVIg bij neuromusculaire ziekten (NMZ)
 • kennis bij welke NMZ de effectiviteit van IVIg wel, niet of onvoldoende is  aangetoond
 • het kunnen instellen van de start en onderhoudsbehandeling van IVIg bij NMZ
 • kennis over de bijwerkingen en overige nadelen van IVIg