Juridische consequenties en restricties van leven met epilepsie

  • 00Casus
  • 01Inleiding
  • 02Rijgeschiktheid
  • 03Consequenties voor bepaalde (gevaarlijke) beroepen
  • 04Recreatie en risicovolle hobby’s
  • 05Reacties (0)

Samenvatting

Mensen met epilepsie moeten in het dagelijks leven rekening houden met belangrijke beperkingen. Behalve de bekende consequenties voor rijgeschiktheid zijn er minder bekende restricties op het gebied van werk (gevaarlijke beroepen, scheep- en luchtvaart), recreatie (watersport, niet-gemotoriseerde luchtvaart) en maatschappelijke betrokkenheid (bloed doneren). Artsen en paramedici die mensen met epilepsie willen adviseren krijgen soms te maken met conflicterende belangen. Enerzijds wil een behandelaar zijn patiënt optimaal helpen, anderzijds is er de maatschappelijke taak om mensen met epilepsie te wijzen op de geldende regels. Restricties kunnen een reden zijn om informatie suboptimaal met de behandelaar te delen. Voor een optimale begeleiding is het essentieel dat de hulpverlener kennis heeft van de geldende wetten en regels, evenals van de procedures die mensen met epilepsie moeten doorlopen om (on)geschikt verklaard te worden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Vlooswijk, M.C.G.
Donselaar, C.A. van
Rubriek Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 7 december 2017
Editie Nervus - Jaargang 2 - editie 4 - 2017-4

Leerdoelen

  • kennis van en inzicht in wettelijke regels rondom rijgeschiktheid bij epilepsie
  • procedures die mensen met epilepsie kunnen doorlopen bij herwinnen rijgeschiktheid
  • andere juridische consequenties van diagnose epilepsie
  • niet-wettelijke restricties van leven met epilepsie (recreatie, bepaalde beroepen)