Kan een ‘post stroke’-depressie voorkomen worden?

Door op 01-03-2023

Een ‘post stroke’-depressie (PSD) komt voor bij ongeveer 30% van de overlevenden van een infarct of bloeding en kan leiden tot een significante daling in de kwaliteit van leven. Vroege detectie van PSD kan er mogelijk voor zorgen dat er op tijd behandeling gestart kan worden om de impact te beperken. In dit artikel bespreken wij een recente review dat zich focust op farmacotherapeutische en non-farmacotherapeutische strategieën ter preventie van PSD. Het blijkt dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor de diverse onderzochte behandelingen. Antidepressiva lijken in de praktijk het meest effectief, maar er wordt ook enig effect gezien van non-farmacotherapeutische strategieën, met name van ‘mentale support met educatie’. Er was echter veel heterogeniteit in de studies, met name in de methodiek, waardoor de waarde van de klinische toepasbaarheid vooralsnog onduidelijk is.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Lee, Y.X.
Boiten, J.
Haan, J.
Rubriek Top artikel
Publicatie 1 maart 2023
Editie Nervus - Jaargang 8 - editie 1 - 2023-1