Late intracraniële bloedingen na licht traumatisch hoofd/hersenletsel

Door op 18-06-2019

Meneer Jansen, 74 jaar, wordt op de spoedeisende hulpafdeling (SEH) gezien in verband met hoofdpijn en enige zwakte aan zijn linker lichaamshelft. Zijn medische voorgeschiedenis bestaat uit een myocardinfarct, atriumfibrilleren, en hypertensie. Hij gebruikt fenprocoumon, perindopril en simvastatine. Zijn echtgenote vertelt dat patiënt vier weken eerder op de SEH is geweest, nadat hij met de fiets was gevallen, waarbij hij ook op het hoofd was terechtgekomen. Er is op dat moment waarschijnlijk geen bewustzijnsverlies geweest. Er is een CT-hersenen gemaakt, die geen afwijkingen liet zien (figuur 1). Hij is naar huis ontslagen. In de afgelopen weken heeft patiënt wel geklaagd over hoofdpijn. De hoofdpijn is de afgelopen dagen toegenomen. Daarbij ging hij ook moeilijker lopen, waarbij zijn linker been minder krachtig leek te zijn. Bij neurologisch onderzoek is er een normaal bewustzijn. Er is geringe lateralisatie waarbij de linkerarm en het linkerbeen minder krachtig zijn dan rechts. De reflexen zijn symmetrisch laag. Er is een pathologische voetzoolreflex beiderzijds. De CT-hersenen die wordt gemaakt, laat een rechtszijdig chronisch subduraal hematoom zien. Deze bevinding is een goede verklaring voor het klinisch beeld. De fenprocoumon wordt gestaakt, waarna patiënt goed herstelt. Na twee weken wordt de fenprocoumon herstart.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Jellema, K.
Rubriek Bestaat het?
Publicatie 18 juni 2019
Editie Nervus - Jaargang 4 - editie 2 - 2019-2