Multidisciplinaire aanpak van functionele bewegingsstoornissen

Functionele bewegingsstoornissen (FBS) zijn veelvoorkomende en invaliderende neurologische aandoeningen, waarbij het gezien de multifactoriële aard vanzelfsprekend is dat er veel specialismen betrokken zijn bij de behandeling. De neuroloog stelt de diagnose, geeft uitleg aan de patiënt over hoe de diagnose tot stand is gekomen c.q. wat deze inhoudt en bespreekt de verschillende behandelmogelijkheden. Vervolgens kunnen patiënten naar fysiotherapie, psychotherapie en/of revalidatietherapie worden verwezen. Het is behulpzaam als de neuroloog op de hoogte is van de inhoud van deze behandelingen teneinde de patiënt goed te informeren en gericht te verwijzen. In dit artikel wordt hier verder op in gegaan.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren