Multidisciplinaire diagnostiek bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand

De prevalentie van ontwikkelingsachterstand bij kinderen wordt geschat op zo’n 7%. Het vinden van een oorzaak kan voor de verschillende betrokkenen van groot belang zijn. Het palet aan mogelijke verschijnselen, problemen en diagnosen is in deze heterogene groep kinderen bijzonder breed en er wordt vaak een lang traject afgelegd alvorens tot een diagnose te komen. Met een multidisciplinaire polikliniek, waarin de belangrijkste betrokken specialismen zijn vertegenwoordigd, kan dat diagnostische proces sneller en efficiënter plaatsvinden. Een coördinator als vast aanspreekpunt voor zowel ouders als artsen heeft hierbij meerwaarde. Gestuurd door nieuwe ontwikkelingen en inzichten zal zo’n diagnostisch traject in de loop van de tijd steeds aangepast (moeten) worden. De multidisciplinaire aanpak heeft een synergistisch effect, zowel bij de fenotypering en de interpretatie van uitslagen als bij het bepalen van het beleid.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren