Multidisciplinaire samenwerking bij carotisendarteriëctomie

Jaarlijks worden in Europa 715 miljoen mensen getroffen door een beroerte. Aan de gevolgen hiervan overlijden jaarlijks 1.1 miljoen mensen. Een groot deel hiervan wordt veroorzaakt door een doorbloedingsstoornis in het stroomgebied van de arteria carotis. Bij 25% van deze patiënten wordt bij aanvullend onderzoek een ipsilaterale hemodynamisch significante stenose (≥ 50%) gevonden ter hoogte van de arteria carotis interna. Geschat wordt dat 10 tot 15% van alle beroertes voortkomen uit een trombo-embolische focus vanuit een ipsilaterale arteria carotis interna stenose van meer dan 50%. Om een recidiefherseninfarct te voorkomen bij patiënten met een stenose van 70% tot 99% die een TIA, niet invaliderend herseninfarct of amaurosis fugax hebben doorgemaakt in de afgelopen zes maanden dient een operatieve carotisdesobstructie/carotisendarteriëctomie (CEA) te worden overwogen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren