Neurologische complicaties van elektrolytstoornissen

Door op 19-03-2020
  • 00Inleiding
  • 01Natrium
  • 02Kalium
  • 03Calcium
  • 04Magnesium
  • 05Reacties (0)

Samenvatting

Elektrolytstoornissen komen vaak voor in de klinische praktijk en kunnen neurologische verschijnselen veroorzaken. Hypo- en hypernatriëmie leiden met name centraal tot neurologische verschijnselen. De wijze waarop gecorrigeerd moet worden hangt af van osmolaliteit en volumestatus. Bij te snelle correctie van hyponatriëmie kan osmotische demyelinisatie als beruchte cerebrale complicatie optreden. Het onderscheid tussen cerebral salt wasting en SIADH is moeilijk, en dat kan leiden tot verkeerde maatregelen met schade bij de patiënt tot gevolg. Hypo- of hypokaliëmie geeft met name klachten op spierniveau. Bij calciumstoornissen zijn zowel centrale als perifere verschijnselen mogelijk, waarbij bij hypocalciëmie agitatie, verwardheid, insulten en tetanie de bekendste zijn; bij hypercalciëmie daarentegen juist lethargie, gedaald bewustzijn en spierzwakte. Klinische verschijnselen van hypomagnesiëmie lijken op die van hypocalciëmie, verschijnselen van hypermagnesiëmie zijn zeer zeldzaam, blijkbaar door de grote tolerantie voor hoge serummagnesiumwaarden. De diagnostiek en behandeling van elektrolytstoornissen staat beschreven in een richtlijn van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV).

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Rundervoort, R.S.
Boiten, J.
Rubriek Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 19 maart 2020
Editie Nervus - Jaargang 5 - editie 1 - 2020-1

Leerdoelen

  • kennis van de meest voorkomende elektrolytstoornissen
  • kennis van de mogelijke klinische neurologische verschijnselen van specifieke elektrolytstoornissen
  • op de hoogte zijn van belangrijke valkuilen in de behandeling van elektrolytstoornissen
  • weten waar de richtlijn elektrolytstoornissen van de NIV te vinden