Neuropsychologisch onderzoek bij patiënten met licht traumatisch hersenletsel

Door op 18-06-2019

Van de patiënten met traumatisch hersenletsel (THL) heeft het merendeel een licht THL (80-85%). De prognose voor deze subgroep is over het algemeen goed; veel patiënten herstellen, maar een deel houdt klachten en bij een klein deel leidt dit tot disfunctioneren in het dagelijks leven. Naast persisterende klachten als hoofdpijn, vermoeidheid en duizeligheid rapporteren patiënten ook vaak cognitieve klachten, met name concentratie- en geheugenproblemen. In het kader van vervolgbeleid en therapeutische opties is het een belangrijke vraag of deze klachten te duiden zijn als rechtstreekse gevolgen van de opgelopen hersenschade dan wel terug te voeren zijn op andere factoren. Met een neuropsychologisch onderzoek kan hier duidelijkheid over worden verkregen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Rakers MSc, S.E.
Spikman, J.M.
Rubriek Interdisciplinaire synergie
Publicatie 18 juni 2019
Editie Nervus - Jaargang 4 - editie 2 - 2019-2