Pijn is meer dan nociceptie

Van anatomie en fysiologie naar de patiënt met chronische pijn in de praktijk

Door op 01-01-2023
 • 00Inleiding
 • 01De anatomie van pijn
 • 02Pijn en het brein; de pijnmatrix
 • 03Medicamenteuze behandelingen van neuropathische pijn
 • 04Conclusie
 • 05Reacties (0)

Samenvatting

Chronische pijn is een groot individueel en maatschappelijk probleem en kan een op zichzelf staande ziekte zijn. De onderliggende oorzaken zijn divers, worden biopsychosociaal verklaard en dienen als zodanig te worden behandeld. In dit artikel ligt de focus op de biologische aspecten van chronische pijn zoals de anatomie, fysiologie en het verschil tussen nociceptieve, neuropathische en nociplastische pijn en de verschillende sensitisatieprocessen. Medicamenteuze behandelingen zijn vaak teleurstellend. Strikt genomen is er bij chronische pijn als ziekte geen plaats voor opioïden. Indien deze toch worden voorgeschreven dient dit weloverwogen te gebeuren, waarbij er aandacht moet zijn voor de potentiële bijwerkingen zoals obstipatie, tolerantie, verslaving, verminderde botkwaliteit, stemmingsstoornissen en endocriene stoornissen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Brouwer, B.A.
Pans, S.
Steegers, M.A.H.
Rubriek Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 januari 2023
Editie Nervus - Jaargang 7 - editie 4 - 2022-4

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • weet je dat chronische pijn een op zichzelf staande biopsychosociaal bepaalde ziekte kan zijn;
 • heb je kennis van de mechanismen van perifere en centrale sensitisatie;
 • weet je betekenis kennen van de termen nociceptieve pijn, nociplastische pijn en neuropathische pijn;
 • weet je wat de poorttheorie is;
 • heb je kennis van de globale achtergrond van de behandeling met opioïden en neuropathische pijnstilling.