Pijnrevalidatie

Inhoud, indicaties en behandeldoelen

  • 00Pijnrevalidatie
  • 01Fasen binnen de pijnrevalidatie
  • 02Reacties (0)

Samenvatting

Bij patiënten met chronische pijnklachten is een brede analyse volgens het biopsychosociale ICF-model belangrijk. Niet alleen om een behandelbare specifieke oorzaak voor de klachten te achterhalen, maar ook om onderhoudende factoren en de gevolgen van de chronische pijn goed in kaart te brengen. Bij complexe chronische pijnklachten van het bewegingsapparaat, leidend tot beperkingen in functioneren is verwijzing naar de revalidatiearts veelal geïndiceerd. Werkhervatting is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Wanneer werkhervatting een van de behandeldoelen is, kan contact met de bedrijfsarts van groot belang zijn. De aanwezigheid en betrokkenheid van de patiënt daarbij is zeer gewenst.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Schiphorst Preuper, H.R.
Beugen, M. van
Reneman, M.F.
Rubriek Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 januari 2023
Editie Nervus - Jaargang 7 - editie 4 - 2022-4

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • kan advies gegeven worden voor een interventie gebaseerd op de biopsychosociale analyse van onderhoudende factoren bij chronische pijn;
  • kan een beleid opgesteld worden waarin rekening gehouden wordt met bovengenoemde factoren;
  • kunnen predisponerende, luxerende en onderhoudende factoren bij chronische pijn en de daarmee samenhangende indicaties voor een revalidatietraject herkend worden.