PRES als zeldzame complicatie van het Guillain-Barré-syndroom

Door op 26-09-2023

In dit artikel wordt een zeldzame complicatie van het Guillain-Barré-syndroom (GBS) besproken. GBS-patiënten ontwikkelen vaak autonome stoornissen zoals hypertensie, hetgeen in zeldzame gevallen kan leiden tot het ontwikkelen van een posterieur reversibel encefalopathiesyndroom
(PRES). Kenmerkend voor PRES zijn hoofdpijn en visusstoornissen. De diagnose wordt bevestigd middels een MRI-scan van de hersenen. Er zijn in de literatuur slechts enkele klinische casus met de combinatie GBS en PRES beschreven. PRES wordt behalve door autonome ontregeling ook veroorzaakt door de afgifte van pro-inflammatoire cytokines. Vroege herkenning van dit syndroom en de onderliggende oorzaak is van cruciaal belang, want een snelle behandeling leidt tot een goede prognose. Naast de behandeling van GBS middels intraveneuze immunoglobuline moeten gelijktijdig de acute hypertensie en/of forse bloeddrukschommelingen gecorrigeerd worden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Boonk, P.J.
Malm, S.A.
Rubriek Casus
Publicatie 26 september 2023
Editie Nervus - Jaargang 8 - editie 3 - 2023-3