Radiologische beeldvorming van trigeminusneuralgie

Trigeminusneuralgie is een belangrijke oorzaak van pijn in het aangezicht. Mede door de complexe anatomie van het trigeminussysteem en de uitgebreide verbindingen in de hersenen, speelt de radiologische beeldvorming vooralsnog een relatief bescheiden rol in de klinische praktijk. De huidige klinische beeldvorming bestaat uit magnetic resonance imaging (MRI) en heeft een tweeledige functie: 1 het aantonen of uitsluiten van structurele laesies die een trigeminusneuralgie kunnen veroorzaken (secundaire trigeminusneuralgie); 2 het detecteren en beschrijven van een neurovasculair conflict. Het is niet altijd duidelijk in hoeverre de klachten verklaard kunnen worden door de bevindingen van beeldvormend onderzoek. Daarom doet men onderzoek naar meer geavanceerde MRI-methoden zoals diffusion tensor imaging (DTI). DTI blijkt een betrouwbare maat voor subtiele microstructurele veranderingen bij patiënten met trigeminusneuralgie. Daarnaast is met DTI aangetoond dat ook corticale en subcorticale structuren en hun wittestofverbindingen structurele veranderingen doormaken bij patiënten met trigeminusneuralgie. Deze bevindingen maken het wellicht mogelijk om toekomstige diagnostiek verder te optimaliseren en patiënten beter te selecteren voor neurochirurgische en minimaal invasieve pijninterventies.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Henssen, D.J.H.A.
Vissers, K.C.P.
Mulleners, W.M.
Gijp, A. van der
Rubriek In beeld
Publicatie 1 december 2022
Editie Nervus - Jaargang 7 - editie 4 - 2022-4