Symptomatische behandeling van infantiele nystagmus

Door op 26-09-2023

Infantiele nystagmus (IN) wordt gekenmerkt door onvrijwillige, ritmische oogbewegingen met een aanvang in de eerste zes levensmaanden. Kinderen en volwassenen met IN hebben meestal ook een verminderde visus en slecht dieptezicht, wat hen beperkt in hun dagelijks functioneren. In dit artikel gaan we in op vier relevante interventiestrategieën bij IN: optische, farmacologische, chirurgische en gedragsmatige interventies. IN kan weliswaar (nog) niet genezen worden, maar wat betreft de visuele functierevalidatie is er wel meer mogelijk dan vaak wordt aangenomen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Goossens, H.H.L.M.
Huurneman, B.
Rubriek Farmacotherapie
Publicatie 26 september 2023
Editie Nervus - Jaargang 8 - editie 3 - 2023-3