Systemische behandeling van hersenmetastasen

Toenemend maatwerk voor elke tumor

Door op 01-06-2023
 • 00Inleiding
 • 01Symptomatische behandeling met dexamethason

 • 02Chemotherapie
 • 03Doelgerichte therapie
 • 04
  Immuuntherapie met immuuncheckpointremmers
 • 05Niet-kleincellig longcarcinoom
 • 06Mammacarcinoom
 • 07Melanoom
 • 08Conclusie en aanbevelingen voor de klinische praktijk
 • 09Reacties (0)

Samenvatting

De behandeling van hersenmetastasen is complex doordat veel factoren de behandelkeuze beïnvloeden, onder andere de klinische conditie van de patiënt, de cerebrale en systemische ziekteactiviteit en het moleculaire profiel van de tumor. In multidisciplinair verband worden al deze factoren gewogen in het besluit over systemische behandeling en lokale neurochirurgische of radiotherapeutische behandeling. Systemische behandeling krijgt een steeds grotere rol binnen de behandeling van hersenmetastasen door het toenemende bewijs voor de effectiviteit van doelgerichte therapie (bijvoorbeeld BRAF-remmers bij BRAF-gemuteerd melanoom) en immuuntherapie (bijvoorbeeld immuuncheckpointremmers bij NSCLC). Een veelbelovende nieuwe ontwikkeling zijn de zogenaamde antibody drug conjugates, waarbij een monoklonaal antilichaambehandeling is gekoppeld aan een chemotherapeuticum. Een voorbeeld hiervan is trastuzumab (monoklonaal antilichaam gericht tegen HER-2)-deruxtecan (chemotherapeuticum). Door de hogere specificiteit van de chemotherapie wordt de effectiviteit verhoogd, ook bij cerebrale metastasen. Toekomstige studies zullen moeten uitwijzen hoe de verschillende systemische en lokale behandelingen optimaal gecombineerd kunnen worden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Compter, A.
Sol, N.
Brandsma, D.
Rubriek Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 juni 2023
Editie Nervus - Jaargang 8 - editie 2 - 2023-2

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel

 • ziet u in dat systemische behandeling ingezet kan worden naast lokale behandelingen van hersenmetastasen en dat een multidisciplinair behandelbesluit gewenst is
 • kunt u dexamethason in de optimale dosis toedienen bij symptomatische hersenmetastasen
 • weet u dat de effectiviteit van chemotherapie voor hersenmetastasen verhoogd kan worden door antibody drug conjugates, middelen waarbij een monoklonaal lichaam direct gekoppeld is aan een chemotherapeuticum
 • weet u dat doelgerichte therapie een steeds grotere rol krijgt in de behandeling van hersenmetastasen en kent u de meest relevante moleculaire veranderingen
 • weet u dat de indicaties voor immuuntherapie met immuuncheckpointremmers bij de behandeling van hersenmetastasen steeds verder uitbreiden
 • bent u in staat om de relevante verschillen in responskans, tijd tot respons en responsduur van doelgerichte therapie en immuuncheckpointremmers mee te laten wegen in uw behandelkeuze