Tics en het syndroom van Gilles de la Tourette

 • 00Inleiding
 • 01Tics en ticstoornissen
 • 02Comorbiditeit
 • 03Etiologie
 • 04Pathofysiologie
 • 05Behandeling
 • 06Besluit
 • 07Reacties (0)

Samenvatting

Het syndroom van Gilles de la Tourette (GLT) is een chronische neuropsychiatrische stoornis, waarbij sprake is van zowel meerdere motore als een of meer vocale tics. GLT ontstaat op de kinderleeftijd en heeft een comorbiditeit met diverse psychiatrische aandoeningen, waarvan ADHD en obsessief-compulsieve stoornissen de grootste plaats innemen. De etiologie lijkt multifactorieel bepaald, waarbij er een samenspel is tussen genetische kwetsbaarheid, omgevings-, immunologische en psychologische factoren. Wat betreft pathofysiologie gaat het meeste bewijs uit naar een disbalans in de corticostriatale-thalamocorticale circuits, waarbij gedacht wordt dat dopamine de belangrijkste betrokken neurotransmitter is. Behandeling volstaat in de meeste gevallen met psycho-educatie. Indien er sprake is van beperkingen in het dagelijks leven door de tics, kan behandeling bestaan uit cognitieve gedragstherapie, medicamenteuze therapie (met name antipsychotica), of lokale botulinetoxine-injecties. Bij ernstig therapieresistente GLT kan deep brain stimulation worden overwogen. 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Nordbeck, A.H.
Rath, J.J.G.
Oudkerk, M.
Sie, L.T.L.
Bruijn, S.F.T.M. de
Rubriek Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 16 december 2021
Editie Nervus - Jaargang 6 - editie 4 - 2021-4

Leerdoelen

 • kennis over tics, het syndroom van Gilles de la Tourette en de comorbiditeit
 • kennis over de etiologie, pathofysiologie en differentiële diagnose van het syndroom van Gilles de la Tourette
 • kennis over de behandeling van tics en het syndroom van Gilles de la Tourette