Toxische encefalopathie

Door op 16-12-2019
  • 00Inleiding
  • 01Chronische toxische encefalopathie door oplosmiddelen
  • 02Aerotoxisch syndroom
  • 03Ziekte van Parkinson na chronische beroepsmatige blootstelling aan oplosmiddelen en organofosfaten
  • 04Discussie
  • 05Reacties (0)

Samenvatting

Toxische encefalopathie door niet-medicamenteuze middelen kent een viertal klinische verschijningsvormen: een acute toxische encefalopathie, chronische toxische encefalopathie (CTE), toxisch parkinsonisme en een toxisch cerebellair syndroom. Symptomen ten gevolge van een encefalopathie betreffen verminderde aandacht en geheugen, moeheid, hoofdpijn, prikkelbaarheid en mentale traagheid. Door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn diagnostische criteria voor CTE door oplosmiddelen opgesteld. MRI- en SPECT-onderzoek heeft duidelijke afwijkingen in de hersenen laten zien, gecorreleerd aan de mate van blootstelling en aan de neuropsychologische afwijkingen. Het aerotoxisch syndroom (ATS) is een bijzondere vorm van CTE waarbij blootstelling aan oliedampen oorzakelijk worden gedacht. Er kan hierbij sprake zijn acute passagère klachten (irritatie van ogen, keel of luchtwegen, hoofdpijn, misselijkheid en gastro-intestinale klachten) en/of chronische klachten (verminderd geheugen en concentratie, gastro-intestinale klachten, spierklachten, moeheid en hartkloppingen). Ook hier leveren neuropsychologisch onderzoek, PET- en geavanceerd MRI-onderzoek significante informatie en zijn uit studies van autoantistoffen tegen hersenspecifieke eiwitten bijzondere patronen kenmerkend voor ATS naar voren gekomen. Zowel bij CTE als ATS speelt waarschijnlijk een verhoogde genetische gevoeligheid een rol.
Chronische blootstelling aan oplosmiddelen of bestrijdingsmiddelen verhoogt het risico op de ziekte van Parkinson respectievelijk met 30 tot 70 %.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Hageman, G.
Nihom, J.
Laan, G. van der
Rubriek Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 16 december 2019
Editie Nervus - Jaargang 4 - editie 4 - 2019-4

Leerdoelen

  • het klachtenpatroon van chronische toxische encefalopathie (CTE) door oplosmiddelen kunnen beschrijven
  • kennisnemen van het intoxicatiemechanisme van het aerotoxisch syndroom door motoroliedampen in cockpits van vliegtuigen
  • kennisnemen van de diagnostische criteria van CTE door oplosmiddelen en van het aerotoxisch syndroom
  • inzicht verwerven in de wijze waarop oplosmiddelen en organofosfaten op langere termijn kunnen leiden tot de ziekte van Parkinson