Traumatisch hoofd/hersenletsel als risicofactor voor een neurodegeneratieve aandoening: traumatische encefalopathie

  • 00Inleiding 
  • 01Neurodegeneratieve aandoeningen na eenmalig traumatisch hoofd/hersenletsel
  • 02Neurodegeneratieve aandoeningen na recidiverend traumatisch hersenletsel
  • 03Chronische traumatische encefalopathie
  • 04Traumatisch hoofd/hersenletsel als oorzaak van aparte bekende neurodegeneratieve aandoeningen?
  • 05Conclusie
  • 06Reacties (0)

Samenvatting

Traumatisch hoofd/hersenletsel is een veelvoorkomend probleem met directe en indirecte neurologische consequenties. Een van de indirecte gevolgen is de associatie met verschillende neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer, frontotemporale dementie, ziekte van Parkinson en amyotrofe laterale sclerose. Bij recidiverende hoofd/hersenletsels, zoals bij bepaalde sporten of beroepen, bestaat er een kans op het ontwikkelen van chronische traumatische encefalopathie (CTE). CTE wordt klinisch gekenmerkt door een spectrum van cognitieve, psychiatrische en motorische symptomen en histopathologisch door ophoping van hypergefosforyleerd tau-eiwit en de aanwezigheid van TAR-DNA-bindend eiwit (TDP-43) en naar verhouding minder bèta-amyloïd. Het risico op het ontwikkelen van een van deze ziekten na een traumatisch hoofd/hersenletsel is wisselend. In de toekomst moet worden onderzocht of hoofd/hersenletsel wel verschillende neurodegeneratieve aandoeningen kan veroorzaken of dat het eigenlijk gaat over een polypathologie geclassificeerd als traumatische encefalopathie of trauma-geïndiceerde neurodegeneratie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Vijverberg, E.G.B.
Pijnenburg, Y.A.L. ,
Weinstein, H.C. ,
Rubriek Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 18 juni 2019
Editie Nervus - Jaargang 4 - editie 2 - 2019-2

Leerdoelen

  • traumatisch hoofd/hersenletsel is een risicofactor voor een neurodegeneratieve aandoening;
  • chronische traumatische encefalopathie (CTE) is een neurodegeneratieve aandoening die sterk geassocieerd is met repetitieve hoofdletsels zoals bij bepaalde beroepen en sporten;
  • CTE wordt klinisch gekenmerkt door een spectrum van cognitieve, psychiatrische en motorische symptomen en histopathologisch door ophoping van hypergefosforyleerd tau-eiwit en de aanwezigheid van TAR-DNA-bindend eiwit (TDP-43) en naar verhouding minder bèta-amyloïd.