Trombocytenaggregatieremming na een TIA of herseninfarct

CYP2C19

Door op 01-03-2023

Om het risico op een recidiefherseninfarct te verlagen dient zo snel mogelijk gestart te worden met trombocytenaggregatieremming na een herseninfarct of TIA. In de huidige richtlijn wordt dual antiplatelet therapy (DAPT; clopidogrel plus acetylsalicylzuur) gedurende niet langer dan drie weken bij een licht, niet-invaliderend herseninfarct of een TIA geadviseerd. Wij pleiten ervoor om soepel om te gaan met de aangegeven afkapwaarden van de National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS), aangezien patiënten met een hoge NIHSS een groter recidiefrisico hebben en de grootste winst behalen bij DAPT. Of standaard genotypering zinvol en kosteneffectief is in de Nederlandse populatie moet worden onderzocht. Bij bekende intermediate en poor metabolizers van clopidogrel is een dubbele dosering, combinatietherapie acetylsalicylzuur + dipyridamol of een alternatieve P2Y12-remmer zoals ticagrelor/prasugrel geschikt. De voor- en nadelen van deze therapieën worden besproken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Bekooij, T.J.S.
Kloppenborg, R.P.
Rubriek Farmacotherapie
Publicatie 1 maart 2023
Editie Nervus - Jaargang 8 - editie 1 - 2023-1