Tuchtrecht, het hoort erbij!

Door op 19-12-2023
 • 00 
 • 01Inleiding
 • 02Het tuchtrecht: doelstelling en procedures
 • 03Enkele getallen
 • 04 
 • 05Hoe te handelen indien men een tuchtklacht krijgt?
 • 06De beleving door artsen
 • 07 
 • 08Ontwikkelingen in het tuchtrecht in het laatste decennium
 • 09Wat moet er beter aan het tuchtrecht en de procedures?
 • 10Leren van tuchtrechtuitspraken
 • 11Tot slot
 • 12Reacties (0)

Samenvatting

Het tuchtrecht heeft te maken met veel negatieve beeldvorming. Het doel blijft echter het verbeteren van de kwaliteit van zorg, met name door het leren van tuchtrechtuitspraken. In deze bijdrage wordt ingegaan op de procedures en typen maatregelen. De beleving van een tuchtrechtprocedure is emotioneel en verdient veel aandacht. Belangrijke ontwikkelingen in de laatste jaren, vooral ten aanzien van de tweede tuchtnorm, worden belicht. Een aantal verbeterpunten komt aan de orde. Een systematische analyse van tuchtrechtuitspraken zou voor elke discipline gerealiseerd moeten worden. Ook de Nederlandse Vereniging voor Neurologie geeft aandacht aan het tuchtrecht: een werkgroep met website, publicaties in De Neuroloog en het stimuleren van het leren van tuchtrechtuitspraken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Leeuwen, R.B. van
Rubriek Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 19 december 2023
Editie Nervus - Jaargang 8 - editie 4 - 2023-4

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel

 • weet u hoe de procedure bij een tuchtklacht verloopt
 • ziet u in dat het leren van tuchtrecht cruciaal is
 • beseft u dat het tuchtrecht bij ons vak hoort