Uitgebreidheid van resectie bij gliomen

Nieuwe inzichten in het tijdperk van moleculaire diagnostiek?

Door op 01-06-2023

De herindeling van gliomen in de WHO-classificatie van 2021 maakt de controversiële vraag of de uitgebreidheid van resectie bij laaggradige gliomen van belang is opnieuw actueel. In een retrospectief cohort van 392 patiënten met een IDH-gemuteerd graad 2-glioom onderzochten de auteurs het effect van de uitgebreidheid van resectie op overleving, met inachtneming van moleculaire en klinische factoren. De preoperatieve tumorgrootte was zowel voor oligodendrogliomen als voor astrocytomen een significante voorspeller voor overleving, waarbij een grotere tumor geassocieerd was met een kortere overleving. Zowel bij oligodendrogliomen als bij astrocytomen bleek er een significant langere overleving bij patiënten bij wie maar een klein volume van de tumor was achtergebleven na de operatie. De auteurs concluderen dat de totale overleving langer is na een uitgebreide resectie vergeleken met een subtotale resectie, onafhankelijk van het moleculaire subtype en de preoperatieve tumorgrootte.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Wijnenga, M.M.J.
Geurts, M.
Rubriek Top artikel
Publicatie 1 juni 2023
Editie Nervus - Jaargang 8 - editie 2 - 2023-2