Verworven inflammatoire demyeliniserende aandoeningen van het centrale zenuwstelsel

Door op 14-03-2017
 • 00Casus 1
 • 01Casus 2
 • 02Multipele sclerose: niet altijd een eenvoudige diagnose
 • 03Acute gedissemineerde encefalomyelitis 
 • 04MS op de kinderleeftijd
 • 05Acute hemorragische leuko-encefalitis (ziekte van Hurst)
 • 06Tumorachtige demyeliniserende (tumefactive) laesies
 • 07Baló’s concentrische sclerose
 • 08Marburg MS-variant
 • 09Neuromyelitis optica (NMO)
 • 10CLIPPERS
 • 11Reacties (0)

Samenvatting

De meeste gevallen van inflammatoire demyelinisatie in het centrale zenuwstelsel bij volwassenen betreffen multipele sclerose (MS). Minder frequent is het optreden van atypische demyelinisatie, bijvoorbeeld vanwege een ongebruikelijk beeld op de MRI-scan, of vanwege een snel progressieve klinische achteruitgang. In het laatste geval kunnen verschijnselen zoals epilepsie, bewustzijnsstoornissen of snel optredende cognitieve of extrapiramidale verschijnselen een verdere vingerwijzing naar een diagnose zijn. De belangrijkste aandoeningen die in dit artikel worden beschreven zijn: acute gedissemineerde encefalomyelitis (ADEM), neuromyelitis optica (NMO), CLIPPERS, tumorachtige (tumefactive) MS en Baló’s concentrische sclerose. Het onderscheid tussen deze ziekten wordt in belangrijke mate bepaald door het klinische verloop en het MRI-beeld. Bij neuromyelitis optica kan serologie (anti-aquaporine-4-antilichamen) verder uitkomst bieden. Genoemde aandoeningen worden anders behandeld dan MS.
Bij kinderen verloopt MS in het algemeen met veel meer aanvallen dan bij volwassenen. De diagnose MS bij kinderen is moeilijker te stellen vanwege een uitgebreidere differentiële diagnose en ook vanwege een aspecifiek begin. De IPMSSG-criteria (International Pediatric Multiple Sclerosis Study Group) hebben in grote mate bijgedragen aan het stellen van de diagnose MS bij kinderen en in veel gevallen waarborgen deze criteria een goede afbakening van het bij kinderen relatief frequenter waargenomen ADEM. De behandeling en begeleiding van kinderen met MS kennen specifieke aandachtspunten en vergen een gespecialiseerde en multidisciplinaire aanpak.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Neuteboom, R.F.
Hintzen, R.Q.
Rubriek Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 14 maart 2017
Editie Nervus - Jaargang 2 - editie 1 - 2017-1

Leerdoelen

 • differentieel-diagnostische overwegingen bij inflammatoire
 • demyeliniserende aandoeningen van het centrale
 • zenuwstelsel
 • het diagnosticeren van MS op de kinderleeftijd
 • verschillen tussen MS bij kinderen en volwassenen
 • het kennen van de varianten van MS die in de differentiële
 • diagnose van MS en ADEM passen
 • de klinische en radiologische kenmerken van ADEM
 • de acute behandeling van ADEM