Zijn er biomarkers beschikbaar die kunnen voorspellen wanneer hervatten van sport mogelijk is na hoofdletsel

Door op 18-06-2019

Sport wordt wereldwijd intensief beoefend en ongeveer 5-8% van het totaal aantal gevallen van traumatisch hersenletsel (THL) is gerelateerd aan sporten. Meestal is sprake van een licht THL (80-90%) en het merendeel van de patiënten herstelt hiervan binnen enkele dagen tot weken.1,2 Onderzoek naar de gevolgen van traumatisch hoofdletsel in de sport is in een stroomversnelling geraakt nadat bekend werd dat herhaaldelijk hoofdletsel een risico is voor persisterende cognitieve klachten. Een rol hierbij speelt het ‘second impact’-syndroom, dat optreedt wanneer een sporter nog niet geheel is hersteld van een hoofdtrauma en in deze fase opnieuw een traumatisch hersenletsel oploopt, waardoor restverschijnselen heftiger zijn en langer aanhouden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Naalt, J. van der,
Jacobs, B.
Rubriek Top artikel
Publicatie 18 juni 2019
Editie Nervus - Jaargang 4 - editie 2 - 2019-2