Veelgestelde vragen

Website

Hoe wordt er getoetst?

Iedere editie van Nervus bevat vier nascholingsartikelen. De nascholingsartikelen zijn te vinden in de e-learning module. Ieder nascholingsartikel is afzonderlijk geaccrediteerd. Als u de tekst van het artikel met entree- en tussentoetsvragen doorloopt, vindt u aan het eind van het artikel de eindtoets. De e-learning tekst is dezelfde als die van het artikel in het tijdschrift, met hier en daar verwijzingen naar externe bronnen en of aangevuld met extra informatie in de vorm van animaties of video's.

Voor iedere module die u met goed gevolg aflegt ontvangt u 1 punt. Zo kunt per editie 1,2,3 of 4 accreditatiepunten verdienen.

Voor welke onderdelen moet ik inloggen?

In principe zijn alle onderdelen van Nervus besloten en alleen toegankelijk voor actieve leden. Bepaalde onderdelen kunnen echter wel bekeken worden, maar voor het daadwerkelijk raadplegen van het onderstaande dient u in te loggen:

 • De e-learning en Mijn Nervus
 • Volledig lezen van tijdschriftartikelen
 • Volledige toegang tot de diagnostische tool Klinische Diagnostiek
 • Het stellen van inhoudelijke vragen en reageren op onderdelen van Nervus
 • Het kunnen toevoegen van items aan uw favorieten
 • Volledig bekijken van multimedia

Ik heb een opmerking over de website

Wij zijn geïnteresseerd in uw mening of suggestie(s). Stuur uw opmerkingen op via het contactformulier.

Lid worden

Wat houdt een abonnement op Nervus in?

Een lidmaatschap op Nervus biedt u het volgende:

 • 4x per jaar het nascholingstijdschrift Nervus (incl. een digitale versie op de iPad);
 • onbeperkt toegang tot het uitgebreide online kenniscentrum www.nervus-online.nl dat u optimaal ondersteunt bij uw dagelijkse praktijk;
 • 4 onafhankelijk geaccrediteerde e-learningmodules bij ieder tijdschriftnummer; per jaar kunt u 16 e-learning modules maken, waarmee u in totaal maximaal 16 door de NVvN geaccrediteerde nascholingspunten kunt behalen.

Meld u aan als lid, klik hier.

Wat kost een abonnement op Nervus?

De actuele prijzen van een abonnement vind u op de abonneren pagina. 

Toegang tot de website van Nervus is voorbehouden aan individuele leden. Het is niet toegestaan inloggegevens met anderen te delen.

Hoe kan ik mij inschrijven?

U kunt zich aanmelden voor het lidmaatschap van Nervus op deze website, klik hier.

Voor wie is Nervus bedoeld?

Nervus is bedoeld voor neurologen en neurologen i.o.

Onze instelling/bibliotheek wil lid worden van Nervus. Kan dat?

Zeker, u kunt de klantenservice benaderen voor meer informatie.

Is toegang tot de website van Nervus via onze bibliotheek mogelijk?

Nee, dit is niet mogelijk. De informatie en de e-learning op www.nervus-online.nl is bestemd voor individuele leden. Het is niet toegestaan om via de bibliotheek (of andere afdeling) inloggegevens van een lidmaatschap te delen. Natuurlijk is een abonnement op alleen het papieren tijdschrift voor de bibliotheek wel mogelijk; u kunt contact opnemen met de klantenservice.

Is een collectief lidmaatschap mogelijk?

Dat is zeker mogelijk en voordelig. U kunt een offerte aanvragen bij de uitgeverij.

Ik woon in het buitenland en wil graag het nascholingstijdschrift Nervus ontvangen. Wat kost dit?

Voor Nederlandstalige neurologen in het buitenland is Nervus bijzonder geschikt. Twee van de drie componenten van het abonnement zijn immers online te benaderen van waar dan ook ter wereld. U betaalt dezelfde abonnementsprijs als Nederlandse abonnees. Maar u betaalt ook de werkelijke verzendkosten voor het tijdschrift en de certificaten die bij de kennistoets horen.

De toeslagen voor het buitenland zijn:

 • binnen Europa € 44,50
 • buiten Europa € 59,50

Mijn partner is ook abonnee van Nervus. Wij hoeven maar één tijdschrift te ontvangen. Is dat goedkoper?

Nervus is een individuele nascholingsformule. De punten die worden verstrekt voor de kennistoetsen en de toegang tot en het gebruik van het online kenniscentrum zijn puur individueel. De werkelijke kosten voor Nervus zitten in de totstandkoming van de onderdelen en niet zozeer in de druk- en verzendkosten van een tijdschrift. Wij kunnen in dit scenario dus geen korting geven.

Is Nervus echt onafhankelijk van enige beïnvloeding vanuit de farmaceutische industrie?

Het kenniscentrum Nervus is volledig onafhankelijk van de farmaceutische industrie. Geen van de onderdelen van de website, de cursussen of het tijdschrift worden gesponsord. Redactie en uitgever garanderen volledige redactionele onafhankelijkheid bij de samenstelling van de inhoud van het tijdschrift. Er worden geen advertenties in het tijdschrift opgenomen.

Accreditatie

Voor hoeveel punten is Nervus geaccrediteerd?

Nervus is geaccrediteerd door de NVN en de NVvN. Jaarlijks kunt u maximaal 16 punten behalen door de 4 e-learningmodules per nummer (1 punt per module) met goed gevolg af te leggen.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de klantenservice.

Looptijd accreditatie

Iedere e-learningmodule is door de NVN en de NVvN geaccrediteerd voor 2 jaar na de datum waarop de accreditatie is verleend.

De precieze datum waarop de accreditatie verloopt treft u -nadat u bent ingelogd- aan bij het nascholingsoverzicht onder Mijn Nervus. Helaas is het voor ons niet mogelijk om accreditatietermijnen voor individuele gevallen te verlengen. De regels worden bepaald door de accrediterende instanties en wij hebben ons daar als aanbieder aan te houden.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de klantenservice.

Geldt de accreditatie ook voor andere beroepsgroepen?

Op dit moment geldt de accreditatie voor Nederlandse neurologen en Nederlandse neurochirurgen. Als u tot een andere beroepsgroep hoort en accreditatie op prijs zou stellen, laat het ons weten.

Kan ik geaccrediteerde nascholing buiten het eigen vakgebied volgen?

Dat kan uiteraard. Als uw beroepsvereniging deelneemt aan de KNMG-pilot nascholing buiten het eigen vakgebied, tellen 'vreemde' punten behaald voor 1 mei 2016 bovendien mee voor uw herregistratie. De punten komen in uw GAIA-dossier terecht op basis van uw BIG-nummer.

Als ik een e-learningmodule met goed gevolg heb afgelegd, hoe krijg ik dan mijn certificaat?

Uw certificaat is digitaal beschikbaar in het onderdeel Mijn Nervus. U ontvangt ook een bevestiging per e-mail.

Is Nervus ook geaccrediteerd door de Vlaamse beroepsvereniging?

Nog niet, maar accreditatie wordt wel aangevraagd.

E-Learning

Wat houdt e-learning in?

Iedere editie van Nervus bevat vier nascholingsartikelen. De nascholingsartikelen zijn te vinden in de e-learning module.  Ieder nascholingsartikel is afzonderlijk geaccrediteerd. Als u de tekst van het artikel met entree- en tussentoetsvragen doorloopt, vindt u aan het eind van het artikel de eindtoets. De e-learning tekst is dezelfde als die van het artikel in het tijdschrift, met hier en daar verwijzingen naar externe bronnen en of aangevuld met extra informatie in de vorm van animaties of video's.

Voor iedere module die u met goed gevolg aflegt ontvangt u 1 punt. Zo kunt per editie 1,2,3 of 4 accreditatiepunten verdienen.

Tijdens het doorwerken van de e-learningmodule ben ik gestopt. Kan ik weer beginnen waar ik ben geëindigd?

Dit is inderdaad mogelijk.

Het lukte mij in eerste instantie niet om de gevraagde 70% van de vragen van de eindtoets juist te beantwoorden. Kan ik een nieuwe poging wagen?

Ja, u heeft in totaal 3 pogingen om de toets te behalen.

Tot wanneer kan ik de e-learning volgen?

Iedere e-learningmodule is door de NVvN geaccrediteerd voor 2 jaar na de datum waarop de accreditatie is verleend.

De precieze datum waarop de accreditatie verloopt treft u (nadat u bent ingelogd) aan bij het nascholingsoverzicht onder Mijn Nervus. Helaas is het voor ons niet mogelijk om accreditatietermijnen voor individuele gevallen te verlengen. De regels worden bepaald door de accrediterende instanties en wij hebben ons daar als aanbieder aan te houden.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de klantenservice.

Moet ik per nummer 4 punten halen of kan ik na het doorwerken van 1,2 of 3 modules stoppen met de e-learning en een certificaat krijgen?

U kunt per e-learning die u met goed gevolg aflegt een certificaat ontvangen.

Hoe anoniem is mijn deelname aan de e-learning?

Gegevens over individuele deelnames en scores worden op geen enkele wijze aan derden vertrekt.

Ik heb mij recentelijk opgegeven als lid, maar ik zou toch ook graag de kennistoetsen willen maken (met certificaat) voor alle nummers van dit jaar. Kan dat?

Dat kan. Uw abonnement gaat dan met terugwerkende kracht in. Neem hiervoor contact op met de klantenservice: telefonisch tijdens kantooruren (030 63 550 60) of via ons contactformulier.

Multimedia

Wat houdt dit onderdeel in?

In de rubriek multimedia treft ueen aantrekkelijke selectie van beeldmateriaal uit de meest recente edities van Nervus. Dit onderdeel zal de komende tijd verder worden uitgebreid met relevante videofragmenten en animaties uit in- en externe bronnen.

Beroepskosten en AMS

Ik ben vrijgevestigd. Kan ik de kosten van mijn abonnement van de belasting aftrekken als beroeps-/scholingskosten?

Dit is inderdaad voor 100% mogelijk.

Ik ben in loondienst. Kan ik de kosten van mijn abonnement door mijn werkgever laten vergoeden?

Doorgaans kunnen de kosten die u maakt voor uw nascholing in het kader van uw herregistratie ten laste komen van uw persoonlijk opleidingsbudget. Nervus dus ook!

Betalen en opzeggen

Kan ik ook een ander factuuradres opgeven, bijvoorbeeld van mijn werkgever?

Dit is zeker mogelijk. Dit kunt u opgeven bij uw inschrijving, maar ook naderhand aan onze abonnee-administratie: telefonisch tijdens kantooruren (030 63 550 60) of via ons contactformulier.

Is de genoemde prijs voor het lidmaatschap in- of exclusief BTW?

De prijs is inclusief BTW.

Hoe kan ik mijn abonnement opzeggen?

Het abonnement wordt na een jaar automatisch verlengd. U kunt het abonnement tot uiterlijk 3 maanden voor het verlopen van de vervaldatum opzeggen. Stuur de schriftelijke opzegging via het contactformulier of naar:

Prelum | Medische media en nascholing
t.a.v. Klantenservice Nervus
Postbus 545
3990 GH Houten

NB: u ontvangt te allen tijde een bevestiging van uw opzegging per post of e-mail. Wanneer u na 2 weken nog niets hebt ontvangen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Opzeggingen kunnen niet telefonisch worden verwerkt dus een schriftelijke aanvulling zal altijd worden gevraagd.

Overige

Ik verhuis binnenkort. Aan wie geef ik mijn adreswijziging door?

U kunt inloggen en uw gegevens bij Mijn Nervus aanpassen. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice: telefonisch tijdens kantooruren (030 63 550 60) of via ons contactformulier

Hoe kan ik een artikel of artikelidee aan de redactie van Nervus voorleggen?

Over het algemeen worden auteurs uitgenodigd voor publicatie in Nervus. Bijdragen op eigen initiatief zijn echter zeer welkom. In verband met planning en thema's van volgende nummers verdient het aanbeveling eerst contact op te nemen met de hoofdredacteur, via het redactiesecretariaat, mw. de Graaf: graaf@prelum.nl

Mijn vraag staat er niet bij. Wat te doen?

Neem in dit geval contact op met de klantenservice: telefonisch tijdens kantooruren (030 63 550 60) of via ons contactformulier.