Over accreditatie

Voor hoeveel punten is Nervus geaccrediteerd?

Nervus is geaccrediteerd door de NVN en de NVvN. Jaarlijks kunt u maximaal 16 punten behalen door de 4 e-learningmodules per nummer (1 punt per module) met goed gevolg af te leggen.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de klantenservice.

Looptijd accreditatie

Iedere e-learningmodule is door de NVN en de NVvN geaccrediteerd voor 2 jaar na de datum waarop de accreditatie is verleend.

De precieze datum waarop de accreditatie verloopt treft u -nadat u bent ingelogd- aan bij het nascholingsoverzicht onder Mijn Nervus. Helaas is het voor ons niet mogelijk om accreditatietermijnen voor individuele gevallen te verlengen. De regels worden bepaald door de accrediterende instanties en wij hebben ons daar als aanbieder aan te houden.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de klantenservice.

Geldt de accreditatie ook voor andere beroepsgroepen?

Op dit moment geldt de accreditatie voor Nederlandse neurologen en Nederlandse neurochirurgen. Als u tot een andere beroepsgroep hoort en accreditatie op prijs zou stellen, laat het ons weten.

Kan ik geaccrediteerde nascholing buiten het eigen vakgebied volgen?

Dat kan uiteraard. Als uw beroepsvereniging deelneemt aan de KNMG-pilot nascholing buiten het eigen vakgebied, tellen 'vreemde' punten behaald voor 1 mei 2016 bovendien mee voor uw herregistratie. De punten komen in uw GAIA-dossier terecht op basis van uw BIG-nummer.

Als ik een e-learningmodule met goed gevolg heb afgelegd, hoe krijg ik dan mijn certificaat?

Uw certificaat is digitaal beschikbaar in het onderdeel Mijn Nervus. U ontvangt ook een bevestiging per e-mail.

Is Nervus ook geaccrediteerd door de Vlaamse beroepsvereniging?

Nog niet, maar accreditatie wordt wel aangevraagd.